Du er her

Kandidater til Karl Evangs pris

Karl Evangs pris som i år er på kr 50 000, gis til en person eller organisasjon som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for å fremme folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne, rettssikkerhet og sikkerhet i helse- og sosialtjenesten, eller opplysningsarbeid og medvirkning i samfunnsdebatten om viktige helse- og sosialpolitiske spørsmål. Prisen deles ut hvert år 19. oktober, som er tidligere helsedirektør Karl Evangs fødselsdag. I tilknytningen til utdelingen arrangeres et halvdags seminar, gratis og åpent for alle. I år blir seminaret lagt til Folkets hus/Oslo konferansesenter.

Bedømmelseskomiteen som velger prisvinner består av generalsekretær Helen Bjørnøy, redaktør Hilde Haugsgjerd, professor Aslak Syse, professor Steinar Westin, og rådgiver i Helsetilsynet Ruth Andresen. Begrunnede forslag til kandidater sendes innen 19. august til Statens helsetilsyn, avd. II, Postboks 8128 dep. 0032 Oslo. Trenger du mer informasjon, kontakt Ruth Andresen, tlf 21 52 99 76.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 5, 2005, side

Kommenter denne artikkelen