Du er her

Forhandlingsprosesskurs for tillitsvalgte – et kurs for deg som vil noe!

I samarbeid med psykolog Thor Johansen som er spesialist i organisasjonspsykologi (Institutt for Organisasjonsutvikling) gjennomføres et forhandlingsprosesskurs for tillitsvalgte. Kurset er aktuelt for deg som har noe erfaring som tillitsvalgt og som har de vanlige tillitsvalgtkursene fra tidligere.

Prosesskurset bygger på såkalt dobbeltsløyfet læring; det å oppdage forbedringspotensial og se læringsmuligheter i hverdagen, og gjennomføre endringer som en konsekvens av læringen. Samlingen er intensiv, det er stor egenaktivitet og en må regne med å arbeide det meste av tiden samlingen varer, også om kveldene.

Det er en forutsetning at deltakerne vet hvordan de skal drive et avdelingsstyre, en klubb osv. Det er likeledes en forutsetning at deltakerne er kjent med avtaler, arbeidsrett, forhandlings- og presentasjonsteknikk og at de har en del praktisk erfaring før de blir tatt opp på prosesskurset. Dette er altså mulighet for noe stimulerende for deg som har vært tillitsvalgt en stund.

Eventuelt flere kurstrinn

Det legges nå opp til å gjennomføre nok et trinn I, på dagene søndag 18. – onsdag 21. september 2005. Det tas forbehold om at det melder seg tilstrekkelig med kursdeltakere. Med forbehold om endringer gjennomføres et trinn II i februar 2006. Trinn 3 arrangeres etter at nok et trinn 2 er arrangert. Ved påmelding forplikter en seg bare for ett trinn/en samling av gangen. Selv om en deltar på trinn I, gis ingen rettighet til å gjennomføre de andre trinnene. Det er en forutsetning for å delta på alle trinn at en er tillitsvalgt eller har tillitsverv.

Eksamen

Dersom deltakerne ønsker det, kan de i forbindelse med trinn II melde seg på et Internett-studium som går i mellomperioden mellom trinn II og trinn III. Etter avsluttet trinn III går en opp til eksamen. Det tas sikte på å tilby fagkombinasjonen arbeidsrett og personalledelse som vil gir 10 vekttall, eller 60 studiepoeng som det nå heter i høgskolesystemet, ved bestått eksamen. Det er en forutsetning at kandidatene følger et system for innlevering av hjemmeoppgaver i perioden. Denne delen av tilbudet starter etter at Trinn II er gjennomført. Utførlig informasjon om dette gis på Trinn 1. For dem som ikke ønsker å gå opp til eksamen, avsluttes kursrekken med en fagoppgave.

Kurset er tverrfaglig, og det kommer deltakere fra forskjellige sektorer og foreninger. Gjennomført kursrekke med alle tre trinn enten gjennomført med eksamen eller innlevert og bestått fagoppgave, vil gi relevant kompetanse til andre typer verv og lederjobber.

Lurer du på om dette kurset er noe for deg? – send en e-post til thor.johansen@ifo.no. Søknad om å komme med på trinn I sendes Norsk Psykologforening v/Lisbet Jonassen, lisbet@psykolog-foreningen.no. Søknadsskjema fås samme sted. Søknadsfrist 1. juli.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 5, 2005, side

Kommenter denne artikkelen