Du er her

Doktorgrader

Ueland undersøkte i hvilken grad ungdom med schizofreni eller andre psykoser i likhet med voksne har vansker med hukommelse, oppmerksomhet og problemløsning, og hvorvidt det gjennom trening er mulig å forbedre funksjonene.

Med utgangspunkt i nyere beslutningsmodeller undersøkte Kobbeltvedt samspillet mellom tenkning og følelser som ligger til grunn for vurdering av risiko og fare.

Kunnskap om oppmerksomhetsfunksjoner i hjernen øker generell forståelse av hjernen, og forståelsen av enkelte psykiske lidelser og barn med ADHD.

Personer med schizofreni vil ofte ha problemer med kognitive funksjoner. Det er viktig å forstå forholdet mellom disse vanskene og de kliniske symptomene ved schizofreni.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 5, 2005, side 438-439

Kommenter denne artikkelen