Du er her

Helserett

Publisert
1. mai 2005

Etter noen års pause utgir Statens helsetilsyn nå igjen jevnlig en publikasjon om ulike helserettslige temaer. Publikasjonen heter ikke lenger Helserett, men «Tilsynsinfo». Som tidligere vil deler av stoffet være kortfattede redigerte tilsynssaker som har vært oppe til avgjørelse i tilsynet. Gjengivelsene er poengterte, korte og lette å lese. Med andre ord en lise for oss som til daglig leser alt for mange og alt for tykke rapporter. Abonnement kan kun tegnes elektronisk (utgis ikke på papir) – på helsetilsynets hjemmeside: www.helsetilsynet.no, se menyen for Publikasjoner, uttalelser, brev og gå til Tilsynsinfo. Velg «Abonner på Tilsynsinfo» i høyre spalte, registrer deg som ny bruker, og logg inn og velg Tilsynsinfo. Man får da tilsendt e-post hver gang det kommer nye utgaver av Tilsynsinfo.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 5, 2005, side

Kommenter denne artikkelen