Du er her

Lokalisering av oppmerksomhetsfunksjoner i hjernen

Kunnskap om oppmerksomhetsfunksjoner i hjernen øker generell forståelse av hjernen, og forståelsen av enkelte psykiske lidelser og barn med ADHD.

Tormod Thomsen

forsvarte 20. august 2004 sin avhandling Localization of attention in the brain for dr.psychol.-graden ved Universitetet i Bergen.

Avhandlingen retter søkelyset på hvilke områder i hjernen som er involvert i styring av oppmerksomhet. Ved hjelp av funksjonell magnetresonanstomografi (fMRI), som er en relativt ny teknikk for studier av hjernefunksjon, har det vært gjennomført tre eksperimentelle studier for å finne ut hvilke områder i hjernen som er involvert i styring og kontroll av oppmerksomhet.

Resultatene viser at områder i fremre del av hjernen er av avgjørende betydning for evnen til å kunne rette oppmerksomheten mot bestemte informasjonskilder i omgivelsene. Dette er en viktig egenskap for mange dagligdagse funksjoner. Kunnskap om hvilke områder i hjernen som er kritiske for denne egenskapen har betydning både for å øke den generelle forståelsen for hvordan hjernen arbeider, og for forståelsen av f.eks. barn med oppmerksomhetsforstyrrelser (ADHD) og psykiske lidelser som schizofreni og depresjon.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 5, 2005, side

Kommenter denne artikkelen