Du er her

Slik blir du kvitt studielånet

Publisert
1. mai 2005

Er studielånet tungt å betale? Ønsker du å få lavere terminbeløp og redusere gjelda med inntil 25 000 kr hvert år? Det er faktisk mulig: Det eneste som kreves er at du bor og jobber i Finnmark eller Nord-Troms – ellers er det ingen betingelser knyttet til denne gode ordningen.

Ordningen med nedskriving av studielån for lånetakere som er bosatt i Finnmark og Nord-Troms ble bestemt av Stortinget i 1988. Lånetakerne får årlig nedskrevet lånesaldoen med 10 % av opprinnelig lånesum, men maksimalt 25 000 kr hvert år.

Hvilken effekt har dette på den personlige økonomien? Jeg hadde opparbeidet meg et betydelig studielån på den nette sum av 300 000 kr. Det innebar en innbetaling på nesten 7 000 kr hver tredje måned i overskuelig framtid til Statens lånekasse. Lånet skal betales ned i løpet av 20 år, og det er ingen tvil om at man betaler langt over den summen man har fått låne etter at rentene er påløpt. En stor utgift, som alltid må tas med når det økonomiske puslespillet skal legges.

Jeg fikk imidlertid jobb i Finnmark da jeg var ferdig utdannet, og har allerede merket den økonomiske gevinsten ved nedskrivingen. Etter to år betaler jeg 3 000 kr mindre i terminbeløp – det vil si at jeg har en tusenlapp mer å rutte med i måneden! Nå ser jeg fram til neste nedskriving – da får jeg 25 000 kr mindre i lån, og ytterligere mindre i terminbeløp. I løpet av fire små år er lånet redusert med 100 000 kr! Etter å ha bodd og arbeidet i Finnmark eller Nord-Troms i ti år er jeg ikke lenger kunde i Statens lånekasse. At det i tillegg finnes andre fortrinn ved å bo og leve i Finnmark tar jeg som en ekstra bonus! Jeg har ingen flytteplaner, og koser meg med tanker om hva jeg skal gjøre med pengene jeg har til gode de neste årene. Har du lyst å vite mer? Se www.tiltakssonen.net, eller ring 78 96 20 00.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 5, 2005, side

Kommenter denne artikkelen