Du er her

Årsmøte i Norsk Forum for Nevropsykiatri

Forum for nevropsykiatri holder årsmøte den 16. november og formiddagen 17. november 2005 på Golden Tulip Rainbow Hotel Opera i Oslo.

Norsk Forum for Nevropsykiatri samler nevrologer, psykiatere og psykologer med felles interesse for det biologiske grunnlaget for blant annet kognitiv svikt, atferdsavvik og emosjonelle problemer innen fagområdene. Vi har et åpent forum uten medlemskap, men ønsker å rekruttere flere interesserte for å fremme forståelse og innsikt i feltet. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere faglige møter i tilknytning til årsmøtene.

Det første symposiet omhandler kognitiv svikt og rehabilitering ved schizofreni. Nasjonale og internasjonale kapasiteter på området tar for seg grunnlaget for kognitiv svikt (blant annet nevrobiologi) ved denne tilstanden, og praktisk og kognitiv trening ved rehabilitering. Det andre symposiet omhandler bevissthetsforandringer. Vi har rekruttert fagpersoner som tar opp filosofisk forståelse av bevissthet, og man vil forsøke å trekke en linje til en nevrobiologisk og til slutt en rettslig forståelse og rettspraksis blant annet i forhold til begrepet «bevisstløshet i gjerningsøyeblikket». Det tredje symposiet tar for seg farmakogenetiske aspekter ved psykofarmakobehandling, blant annet med hensyn til cytokrom 450-systemet, laboratoriemessige aspekter ved mulighetene dette gir for tilpasset behandling med videre. Vi vil også se på hvilke praktiske konsekvenser disse muligheten vil gi, både på klinikk- og laboratoriesiden.

Vi inviterer som vanlig til en sesjon med innsendte, frie foredrag. Slike bidrag anses for å være viktig for å holde et forum med en felles faglig profil levende på tvers av fagfeltene våre. Til denne sesjonen hører med utdeling av pris for «Beste frie foredrag». Vel møtt!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 5, 2005, side

Kommenter denne artikkelen