Du er her

257 nye psykologer i 2004

Publisert
1. mai 2005

Statens autorisasjonskontor har innvilget autorisasjon for til sammen 257 nye psykologer i 2004. Av disse hadde 225 sin utdannelse fra norske universiteter og 22 fra nordiske læresteder. Seks ble autorisert med bakgrunn i utdannelse fra andre EØS-land og kun fire hadde utdannelse fra andre land. Andelen psykologer med utdanning fra de nordiske landene har vært relativt konstant de siste ti årene. Det samme gjelder andelen med utdanning utenfor Europa. Utdanning fra andre land i EØS har økt noe, men er fremdeles ubetydelig. Dette er ikke overraskende, ettersom for eksempel den engelske utdanningen vanligvis ikke har den påkrevde bredde for å kunne godkjennes i Norge.

Det ble i tillegg gitt 61 midlertidige lisenser. De fleste lisensene ble gitt med bakgrunn i en overgangsordning som helsedepartementet har vedtatt for psykologer med utdanning fra Danmark, slik at praksiskrav før endelig autorisasjon lettere kan foregå i Norge.

Psykologer er fremdeles en ung profesjon, der de små kullene fra 50-tallet og kun delvis kullene fra 1960-tallet er blitt pensjonister. Det var først rundt 1970 at de regulære store kullene ble uteksaminert. Mange av de tidlige kullene har vært faglig aktive langt inn i pensjonistalder. Med den nye helsepersonelloven fra 2001 ble det nødvendig å søke om fortsatt autorisasjon dersom en ønsker å praktisere etter fylte 75 år. Dette er nok fremdeles for lite kjent blant psykologer. I 2004 fikk kun åtte psykologer over 75 år forlenget sin autorisasjon.

Norsk Psykologforening godkjente 113 nye spesialister i klinisk psykologi i 2004. Av disse hadde 44 fordypningsområde voksen og 41 fordypningsområde barn. Ingen av de øvrige fordypningsområdene hadde mer enn ti nye godkjenninger. De ikke-kliniske spesialitetene har relativt liten produksjon av nye spesialister, med 5 nye spesialister i samfunnspsykologi og 3 i arbeids-/organisasjonspsykologi.

Til sammenligning ble det autorisert 1614 nye leger i 2004, herav 395 med norsk utdanning og 641 med nordisk utdanning. De fleste utenlandsutdannede har relativt korte oppdrag i Norge. I fjor ble 78 leger godkjente spesialister i psykiatri, herav 14 med bakgrunn i spesialistgodkjenning i andre nordiske land og tre med bakgrunn i spesialistgodkjenning fra øvrige EØS-land. 18 leger ble godkjente spesialister i barne- og ungdomspsykiatri. Psykiatri har dermed den tredje største tilveksten av nye spesialister blant legene, der bare allmennmedisin (157) og indremedisin (87) har høyere tilvekst av spesialister.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 5, 2005, side

Kommenter denne artikkelen