Du er her

Selvstendig praktiserende psykologer

Publisert
1. mai 2005

Interessegruppa for selvstendig praktiserende psykologer (ISP) holder denne gangen årsmøte og seminar i Østfold på ikke ukjente Hankø Fjordhotell 27.–29. oktober 2005. Det blir faglige, fagpolitiske, så vel som kulturelle innslag – og selvsagt tid til sosialt samvær. Vi ønsker gamle travere og nye nyskjerrige velkomne til seminaret i disse maritime og inspirerende omgivelser. Dessuten: siden vårt yrke kan forventes å være i stadig endring, ønskes også yngre psykologer uten driftshjemmel og i andre og nye arbeidsområder særskilt velkomne. Se kommende annonse i augustnummeret av Tidsskriftet, eller ISP’s hjemmeside med lenke fra NPF’s sider.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 5, 2005, side

Kommenter denne artikkelen