Du er her

Psykolog, fysioterapeut og nyslått ridder

Publisert
1. mai 2005

Fredag 7. februar ble vår kollega Berit Heir Bunkan slått til ridder av St. Olavs Orden ved en høytidelighet på Høgskolen i Oslo. Her har Berit virket som 1. amanuensis siden 1992 og er i dag seniorforsker. I en vakkert pyntet festsal holdt først slottets representant Egil Vindorum en kort tale der han redegjorde for den allmennyttige innsats Berit har utført for landet. Etter spenstig klaverspill var det en rekke taler fra fremtredende folk innen psykisk helsevern og fra Høgskolen. Blant andre la Astrid Nøkleby Heiberg vekt på hvor viktig det er å kombinere klinisk arbeid med forskningsinnsats.

Berit Heir Bunkan tok doktorgraden på bakgrunn av sine studier av sammenhengen mellom kropp og psykiske lidelser.

Foto: Dagrunn Lindvåg.

Berit Heir Bunkan ble fysioterapeut i 1949, og fattet raskt interesse for sammenhengen mellom kropp og psyke. Hun utdannet seg som psykomotoriker hos Bülow-Hansen, og hennes faglige interesse førte henne dypere inn i psykologien til magistergrad i psykologi, og videre praksis for å bli godkjent psykolog. Hun har fortsatt sitt arbeide med kropp–psykesammenhengen, og har gitt ut flere bøker om hvordan kroppen kan undersøkes og behandles ut fra et slikt perspektiv. Hun har også videreutdannet en rekke fysioterapeuter innen feltet.

De senere årene har hun i stor grad viet seg til forskning, og høsten 2003 ble hun dr. philos. ved Det medisinske fakultet. Det er mange kolleger som nedlegger et stort og vesentlig arbeid uten at det blir påaktet. Desto hyggeligere er det når dyktige, kloke og arbeidsomme kolleger blir hedret for sin innsats.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 5, 2005, side

Kommenter denne artikkelen