Du er her

Psykologer i media

Publisert
1. juli 2007

Psykologer er til stede i mediene hver eneste dag, gjennom egne uttalelser og andres. Her er noen utvalgte klipp.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 7, 2007, side 908-909

Kommenter denne artikkelen