Du er her

Foreløpig rapport fra masterutvalget

Psykologforeningen bør ikke endre medlemskriteriene, men det er viktig å komme masterne i møte.

Publisert
1. juli 2007

Utvalgsmedlem Anders Wahlstedt orienterte.

FOTO: ARNE OLAV L. HAGEBERG

Kvalitetsutredningsutvalget, som ble opprettet på landsmøtet i 2004, orienterte ledermøtet om sitt arbeid. Mandatet har vært å utrede bakgrunn, utfordringer og konsekvenser for Psykologforeningen av at universitetene nå utdanner mastere i psykologi.

Utvalgsmedlem Anders Wahlstedt kunne fortelle om en utfordrende prosess, og til dels stor intern uenighet i utvalget, som blant annet har måttet forholde seg til Psykologforeningens doble status som både fagforening og fagpolitisk organ. Det at EuroPsy-standarden ikke ble vedtatt av EU-parlamentet i vår, hadde også innvirkning på utvalgets vuderinger. Tilrådingen i den foreløpige rapporten er at Psykologforeningen ikke bør åpne opp for at mastere i psykologi kan bli medlemmer. Utvalget går likevel langt i å anbefale et tett samarbeid med denne høyt utdannede og psykologfaglig sterke gruppen.

Diskusjonen etterpå viste at mange av lokallagsrepresentantene var glade for initiativet til dialog. Men det ble også pekt på nødvendigheten av å kjempe for flere plasser på profesjonsstudiet i psykologi. Sverre Nielsen lanserte tanken om et fremtidig Norsk Psykologiforbund som et overordnet organ og en arena for fagpolitisk samarbeid mellom psykologer og mastere i psykologi.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 7, 2007, side 934

Kommenter denne artikkelen