Du er her

Snevert

Publisert
1. juli 2007

Før hun ble pensjonatgründer jobbet hun […] på avdeling for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen. […] – Hjerneforskning er ikke så spennende som mange tror. Dessuten var alle mine kollegaer psykologer. Samtaleemnene i lunsjen ble nokså snevre.

Bioingeniør Jannicke Alvær til Studvest

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 7, 2007, side

Kommenter denne artikkelen