Du er her

Forskningsnytt

Publisert
1. juli 2007

Blir aggressive mennesker tiltrukket av jobben som fengselsvokter? Overgrepene mot fanger i Abu Ghraib-fengslet i Bagdad har fått to sosialpsykologer til å se nærmere på Philip Zimbardos klassiske eksperiment.

En ny fransk undersøkelse antyder at «Shopaholisme» er langt mer utbredt enn man til nå har antatt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 7, 2007, side 915-917

Kommenter denne artikkelen