Du er her

Mangler psykiatere

Publisert
1. juli 2007

– I dag blir mange barn aldri vurdert av en barne- og ungdomspsykiater når de blir henvist til hjelpeapparatet innen psykiatrien. Nå må politikerne ta grep, mener Norsk barneog ungdomspsykiatrisk forening.

Rundt 43 400 barn og unge fikk psykiatrisk behandling i 2005, mens det bare er 193 barne- og ungdomspsykiatere i Norge. En stor andel av befolkningen er skeptisk til helsevesenets tilbud til barn og unge med psykiske problemer. Det viste en ny undersøkelse foreningen fikk utført av Norsk Respons i forbindelse med 50-årsjubileet. 94 % av de spurte la også vekt på at barnet skal bli vurdert av en barne- og ungdomspsykiater hvis det trenger hjelp. Psykiaterne scoret høyere på viktighet enn psykologer, psykiatriske sykepleiere og sosionomer.

Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 11, 2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 7, 2007, side

Kommenter denne artikkelen