Du er her

Vel å merke

Årets lokale forhandlinger i helseforetakene har gitt gode restultater. Det er viktig å stille lønnskrav før en takker ja til en ny stiling.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 7, 2007, side 940

Kommenter denne artikkelen