Du er her

Fant ikke innvandrere

Publisert
1. juli 2007

AKHENATON DE LEON.

FOTO: SCANPIX

Blant de 26 medlemmene i det nye nasjonale rådet som skal bidra til dialog mellom virksomhetene i helsetjenesten, myndighetene og brukerorganisasjonene, er det ingen med innvandrerbakgrunn.

Da Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) kontaktet statsråd Sylvia Brustad i Helse- og omsorgsdepartementet og ba om en forklaring, fikk de til svar at departementet ikke hadde klart å finne noen.

Leder i OMOD Akhenaton de Leon kaller det en hån mot de med innvandrerbakgrunn.

– Helsesektoren er et av de stedene hvor minoriteter er godt representert i arbeidslivet, med alt fra leger og psykologer til jordmødre og sykepleiere. Da blir det ekstra merkelig at man ikke har funnet noen med minoritetsbakgrunn som er kvalifisert nok til å være representert i rådet, sier de Leon til Aftenposten

Nettavisen 4.6.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 7, 2007, side

Kommenter denne artikkelen