Du er her

Seksuell endring

Publisert
1. juli 2007

Jeg [har] møtt mange med lesbiske, homofile og bifile følelser. De har ønsket hjelp med relasjoner og kjønnsidentitet, og hjelp til å forstå sin seksualitet og årsakene til sin homofile orientering. Noen vil leve enslig. Mens mange ønsker å se på mulighetene for seksuell endring.

[…] Svært mange av dem kjenner seg diskriminert og motarbeidet av politikere, psykologer, medier, homofile organisasjoner samt av liberale biskoper og prester. Og det på ulike måter.

De krenkes av leger og psykologer som ikke tar deres liv og drømmer på alvor, men mener det er «uetisk» å hjelpe folk som sliter med uønskede homofile følelser. Når de søker hjelp for å komme ut av sin samkjønnstiltrekning, blir de behandlet som «homofobe» og ikke møtt på egne premisser.

Prest Stein Solberg i Norge IDAG 8.6.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 7, 2007, side

Kommenter denne artikkelen