Du er her

Kurs for tillitsvalgte

Det planlegges et vanlig tre dagers tillitsvalgtkurs i Oslo-området 19. til 21. september. Målgruppen er tillitsvalgte i Psykologforeningen som ikke tidligere har deltatt på tillitsvalgtkurs, eller som ikke har deltatt på lang tid. Temaer som tas opp, er aktuelle bestemmelser i arbeidslivets lov- og avtaleverk, arbeidsavtaler, samarbeid og medbestemmelse i arbeidslivet, regler ved oppsigelser og omstillinger, tariffoppgjør og lønnspolitikk, forhandlingsteknikk med mer. Tillitsvalgte fra alle tariffområder kan delta. Påmelding og henvendelser til Lisbet Jonassen tlf 23 10 31 31, e-post lisbet@psykologforeningen.no. Påmeldingsfrist er 24. august.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 7, 2007, side

Kommenter denne artikkelen