Du er her

Sykeliggjøring

Publisert
1. juli 2007

– Vi tåler stadig mindre av det som tidligere ble sett på som hverdagslige plager. Denne utviklingen skjøt fart på 1970-tallet, med fysioterapeuter, psykologer og flere typer behandlere. Nå ser vi at også noe så naturlig som fødsler blir stadig mer sykeliggjort, med blant annet sterk økning i bruken av keisersnitt.

Professor i medisinsk historie, Aina Schiøtz til Stavanger Aftenblad 11.6.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 7, 2007, side

Kommenter denne artikkelen