Du er her

Ny spesialistutdanning sendt på høring

Psykologforeningens sentralstyre foreslår å endre dagens ene spesialitet i klinisk psykologi til fire spesialiteter: klinisk voksen, klinisk barn og unge, klinisk nevropsykologi og klinisk allmennpsykologi.

Publisert
5. juli 2012

Spissing av kompetansen inn mot for eksempel rus, familieterapi eller samfunnspsykologi vil bli ivaretatt gjennom fordypningsområder tilhørende de fire hovedspesialiseringene. Der det nå finnes bare en «hovedspesialisering» i klinisk psykologi, med ti fordypningsområder, innebærer det nye forslaget at det i fremtiden skal finnes fire overordnede kliniske psykologspesialiteter. Organisasjonspsykologi vil forbli en egen spesialitet og berøres ikke av de foreslåtte endringene.

Frist 1. september

Bakgrunnen for forslaget er at Sentralstyret etter landsmøtet 2010 vedtok en full gjennomgang av spesialistutdanningen. Målet har vært å komme brukernes og samfunnets behov i møte, sørge for god kvalitet, og sikre habilitet i forvaltningen av spesialistutdanningen.

Et høringsdokument om forslaget ble sendt ut 12. juni i år. Fristen for å komme med tilbakemeldinger er satt til 1. september.

Forslaget åpner opp for en modulbasert løsning, der man ikke følger et bestemt kull fra start til fullført spesialisering. Psykologer i spesialisering vil slik kunne få faglig påfyll fra andre fordypningsmoduler. Modulene kan godkjennes som gjeldende for hovedfordypningen, eller tas som vedlikeholdskurs etter endt spesialistutdanning. Håpet er at en slik fleksibilitet skal bedre rekrutteringen til de mindre søkte fagområdene, i første rekke gerontopsykolgi og habiliteringspsykologi, og skape større vilje hos arbeidsgivere til å finansiere en dobbelspesialitet.

Ønsker tilbakemeldinger

Psykologforeningen er også opptatt av å sikre psykologers mobilitet i arbeidsmarkedet. En og samme spesialist kan være attraktiv på flere arbeidsområder, en ny organisering av spesialistkompetansen vil kunne gjøre det lettere å kommunisere dette til potensielle arbeidsgivere.

Birgit Aanderaa sitter i sentralstyret og er politisk ansvarlig for gjennomgangen av spesialistordningen.

– Vi oppfordrer alle medlemmer til å engasjerer seg og ytre seg. Svar gjerne gjennom lokallaget eller noen av de andre på adresselisten, oppfordrer hun.

Høringsdokumentet ligger på Psykologforeningens hjemmesider.

Disse har fått notatet

Høringsnotatet er sendt til lokalavdelingene, spesialistutvalgene, Spesialitetsrådet, Godkjenningsutvalget, Ankeutvalget, Kvalitetsutvalget, Yngre Psykologers Utvalg, Studentpolitisk utvalg, og til de faglige foreningene: Forening for psykologer i psykisk helsevern, Forening for interkulturell psykologi, Norsk nevropsykologisk forening, Forening for psykologer i privat praksis, og Foreningen for sakkyndige psykologer.

Notatet er også sendt til universitetene, Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Institutt for aktiv psykoterapi, Institutt for Psykoterapi, Psykoanalytisk Institutt, Institutt for Gruppeterapi, Karakteranalytisk institutt, og til RBUP.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 7, 2012, side 715

Kommenter denne artikkelen