Du er her

Forskningsnotiser

Tyske forskarar sendte born med ADHD på sommarleir, med godt resultat.

Psykologar har for første gong testa kva ein niqab har å seia for kommunikasjon av kjensler.

Kan positive og negative tradisjonelle kjønnsroller relateres til selvmordstanker og selvskading?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 7, 2012, side 696

Kommenter denne artikkelen