Du er her

Degradert

Publisert
5. juli 2012

Grensene mellom livshjelp og psykologisk terapi kan være noe flytende. Legene og psykologene har ekspandert inn på prestenes gamle område, og de prestene som biter seg fast der, har plutselig havnet på et felt hvor legene og psykologene har fått definisjonsmakt. Prestene er selv blitt degradert til terapeuter.

Morgenbladets etiker, professor i idéhistorie Trond Berg Eriksen, 1.6.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 7, 2012, side

Kommenter denne artikkelen