Du er her

Håp for deprimerte

Gry Stålsett forsvarte 19. januar 2012 avhandlingen Existential and Religious Issues in Psychotherapy: Development and evaluation of a new integrative treatment model (VITA) for comorbid depressive disorders for ph.d-graden ved Universitetet i Oslo

Kontakt: gry.stalsett@modum-bad.no

Avhandlingen viser ny tilnærming til en undergruppe behandlingsresistent depresjon som er knyttet til eksistensielle temaer. Stålsett viser at Modum Bads VITA-modell, som hun har vært med å utvikle, er et viktig alternativ til behandling med antidepressiva og tradisjonell psykologisk behandling. Denne nye intensive 3-månedersbehandlingen integrerer en rekke teorier, med strategier for å utvikle mindfulness, mentalisering og metarefleksjon i en psykodynamisk modell. Behandlingen tar på alvor eksistensielle temaer som tro og følelse, og arbeider med pasientens selvbilde, foreldrebilde og gudsbilde. Pasientene viser betydelig fremgang. De fleste slutter med antidepressiva, og de fleste er yrkesaktive igjen etter ett år.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 7, 2012, side

Kommenter denne artikkelen