Du er her

Maskulinitet, femininitet og selvskading

Kan positive og negative tradisjonelle kjønnsroller relateres til selvmordstanker og selvskading?

Kjønnsroller måles ofte ved personlighetstrekk som er assosiert med enten tradisjonell maskulinitet eller femininitet. For eksempel kan bestemt vurderes som et positivt tradisjonelt maskulint trekk, mens trenger aksept fra andre vurderes som et negativt tradisjonelt feminint trekk. Selvskading er vanligere blant kvinner enn blant menn. En hypotese er at selvskading er forbundet med den tradisjonelle feminine kjønnsrollen. Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Universitetet i Oslo og NTNU publisert en studie som viser at det ikke er noen sammenheng mellom tradisjonell femininitet per se og selvskading eller selvmordstanker. Om lag 500 menn og kvinner i alderen 18–35 år besvarte et elektronisk spørreskjema:

  • Det var ingen sammenheng mellom positiv femininitet og selvskading eller selvmordstanker
  • Negativ femininitet var relatert til selvskading og selvmordstanker. Det vil si at de som skåret høyest på trekk assosiert med negativ femininitet, hadde høyere sannsynlighet for selvskading eller selvmordstanker enn de som skåret lavest
  • De som skåret høyest på trekk assosiert med positiv maskulinitet, hadde lavere sannsynlighet for både selvskading og selvmordstanker
  • Også negativ maskulinitet gav lavere sannsynlighet for selvskading

Det er altså ikke den tradisjonelle feminine kjønnsrollen som først og fremst er forbundet med selvskading og selvmordstanker, men spesielle sider ved rollen som bedømmes negativt og knyttes til utrygghet.

Kilde: M. L. Straiton, K. Roen & H. Hjelmeland (2012). Gender Roles, Suicidal Ideation and Self-Harming in Young Adults. Archives of Suicide Research, 16:1, 29–43.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 7, 2012, side

Kommenter denne artikkelen