Du er her

Støtter opp

Publisert
5. juli 2012

Personlig er jeg glad vi har både psykiatere, psykologer og psykiatriske institusjoner.

Kommentator Egon Holstad i Nordlys 25.5.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 7, 2012, side

Kommenter denne artikkelen