Du er her

Debattglad

Publisert
5. juli 2012

Breivik-saken har åpnet for viktige diskusjoner om diagnosesystemet i psykisk helse, om tilregnelighet og om de metoder psykologer og psykiatere benytter. Det er utelukkende positivt. […] Selv om vi har kompetanse til å stille diagnose på en person, skal vi […] i de tilfeller der vi ikke har mandat, avstå fra det.

Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard i Klassekampen 30.5.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 7, 2012, side

Kommenter denne artikkelen