Du er her

Komplekse kroppsbilder ved anoreksi

Ester Marie Stornes Espeset forsvarte 18. november 2011 avhandlingen Body image disturbance and emotional regulation in anorexia nervosa for phd-graden ved Universitetet i Oslo

Kontakt: ester.espeset@stolav.no

Arbeidet er basert på omfattende analyse av kvalitative intervjuer med 32 kvinner i alder 19–39 år. Grad av kroppsbildeforstyrrelse varierte sterkt mellom pasientene. Espeset fant fire typer kroppsbildeforstyrrelser; «integrasjon», «benekting», «dissosiasjon» og «vrangforestilling», som antas å involvere ulike psykologiske mekanismer, avhengig av om pasientene ser seg selv som tynne eller tykke, og om de erkjenner eller benekter at de er undervektige. Pasientenes kroppsbilder vekslet mye avhengig av tid, sted og kontekst. Det tyder på at emosjonsregulering er viktig for å forstå kroppsbildeforstyrrelse.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 7, 2012, side

Kommenter denne artikkelen