Du er her

Barnekult(ur)

Publisert
5. juli 2012

– Barn er blitt en måte å realisere seg selv på. Man bruker barna til å vise hvem man er. Mens man tidligere presenterte seg som sønn av sin far eller mor, relaterer man seg nå nedover. Barna er blitt en viktig sosial markør. Man treffer sine venner gjennom barna og markerer livsstil og sosial tilhørighet gjennom hvordan man kler opp barna og hvordan de fremstår, sier han.

IDENTITETSMARKØR: Vis meg dine barn og jeg skal si deg hvem du er.

FOTO: EPSOS.DE/FLICKR.COM

Psykolog Frode Thuen i Bergens Tidende 26.5.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 7, 2012, side

Kommenter denne artikkelen