Du er her

Sykefravær og uførepensjon ved angst og depresjon

Ann Kristin Knudsen forsvarte 15. januar 2013 avhandlingen Long-term sickness absence and disability pension award as consequences of common mental disorders. Epidemiological studies using a population-based health survey and official ill health registries for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen

Kontakt: ann.knudsen@isf.uib.no

Funnene viser at angst og depresjon er viktige risikofaktorer for sykefravær, og øker risikoen for lange og hyppige sykmeldinger. Angst og depresjon er viktige risikofaktorer for uførepensjon, også for uførepensjon med en somatisk lidelse som diagnose. Funnene viser at uførepensjon for psykiske lidelser innvilges opptil ni år tidligere i livet enn for andre lidelser, altså at psykiske lidelser forårsaker langt flere tapte arbeidsår i befolkningen enn andre lidelser. Sykmelding og uførepensjon har alvorlige konsekvenser både for individet og for samfunnet, ikke minst hvis frafall fra arbeidslivet skjer i ung alder.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 3, 2013, side

Kommenter denne artikkelen