Du er her

Psykologoverflod

Publisert
5. mars 2013

Av alle yrkesgrupper i helseog omsorgssektoren er det kun vernepleiere, sosionomer, radiografer og psykologer vi vil få mer enn nok av. Resten av yrkesgruppene vil bli til dels kritisk mangelvare.

Ukeavisen Ledelse 8.2.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 3, 2013, side

Kommenter denne artikkelen