Du er her

Fysisk fostering

Publisert
5. mars 2013

STERKT: Psykologarm?

FOTO: YAY MICRO

Folk som har utdanning innen kulturfag scorer lavest på trening og fysisk aktivitet, i følge en rapport om fysisk aktivitet fra Norges Idrettshøgskole og Høgskolen i Finnmark. Også de med bakgrunn i håndverksfagene kommer svært langt ned på denne listen.

De med utdanning innen forsvaret og politiet er mest fysisk aktive på fritiden. Også psykologer, realister, og de med bakgrunn i filosofi, historie og andre humaniorafag fra universitetet ligger høyt oppe på listen over de som er fysiske aktive.

Nordlys 9.2.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 3, 2013, side

Kommenter denne artikkelen