Du er her

Leserne spør

Publisert
5. mars 2013
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 3, 2013, side 269

Kommenter denne artikkelen