Du er her

Helhetseksperter

Publisert
5. mars 2013

[FOs foretakstillitsvalgte i Vestre Viken, Harald] Baardseth ser en endring i tyngdepunkt fra tverrfaglighet, nettverk, grupper og terapeutisk arbeid og over til mer diagnostisering og medisinering og kortere behandlingstid i spesialisthelsetjenesten. Dermed er det mindre plass til ekspertene på helhet, som barnevernpedagoger og sosionomer. De forsvinner nå ut av spesialisthelsetjenesten. Inn kommer flere sykepleiere, psykologer og leger.

– Jo færre folk med sosialfaglig kompetanse, jo mindre ser man de helhetlige systemene som pasienten er en del av. Men vi kan ikke skrive ut barn uten å tenke nettverk, bolig, skole og hvordan de har det i hverdagen ellers, sier Baardseth.

Fontene 31.1.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 3, 2013, side

Kommenter denne artikkelen