Du er her

Meldepliktig – jeg?

Publisert
5. mars 2013

Jeg fikk tilsendt en del dokumenter fra Psykologforeningen om oppstart av privatpraksis. I et av dokumentene står det om Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Er det slik at en privatpraktiserende psykolog både må melde inn/betale til NPE og betale fagansvarsforsikring, selv når privatpraksisen utgjør omtrent to til tre pasienter per uke og det ikke er refusjonsordning? Har snakket med flere psykologer som driver en liten privatpraksis utenom vanlig arbeid, og ingen av disse har hatt kjennskap til «meldeplikten» til NPE.

Privatpraktiserende

Enhver pasientpraksis skal være forsikret i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Her gis intet unntak, det er lovpålagt. Dette er gjort for at pasienten skal være forsikret mot bl.a. gal behandling. Samtlige pasienter skal være forsikret via ordningen, og en angir prosentvis størrelse på praksisen. Men for pasienter som går til psykologer med driftstilskudd, blir NPE betalt direkte av staten, så disse psykologene har ikke meldeplikt. Melding til NPE må sendes hvert annet år. Det gjøres på nettet: www.npe.no

Vår fagansvarsforsikring er ikke overlappende mot NPE, men er en forsikring som dekker de områdene NPE ikke dekker. Fagansvarsforsikring er obligatorisk for medlemmer, men en kan reservere seg.

E.R.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 3, 2013, side

Kommenter denne artikkelen