Du er her

Forskningsnotiser

Er småungar eigentleg så opptekne av dyr, eller er det bare noko vi trur?

Sitatet er hentet fra Ali på 6 år. Mange voldsutsatte minoritetsbarn mottar et dårligere tilbud fra hjelpeapparatet enn etnisk norske barn gjør, viser ny rapport.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 3, 2013, side 265

Kommenter denne artikkelen