Du er her

Boknytt

Bjørn Wormnes | Behandling som virker Relasjonens, alliansens og kontekstens betydning Beskriver hvordan samarbeid og allianse virker, og viktigheten av vekt på ressurser, mestringstro, optimisme og opplevelsen av at behandlingen er gjennomførbar. Om hvordan stress, usikkerhet og prestasjonsangst påvirker kroppen, og om stressmestring med god helseeffekt. Cappelen Damm Akademisk, 2013. 224 sider

Egil Andreas Fors | Hva er smerte Rundt én million nordmenn plages til enhver tid av langvarige og plagsomme smerter. Boka belyser fenomenet og supplerer med smertepasienthistorier. Tar opp arv og miljø, smertemekanismer, reguleringssystemer, og forståelse kulturelt og historisk. Universitetsforlaget, 2012. 160 sider

Thingnæs, Haslerud, Skeie | Mestringsbok ved tvangslidelser Eksponering med responsprevensjon har best dokumentert effekt i behandlingen. Men også kognitiv tilnærming og medisiner er viktig for å få til mestring. Boka viser hvordan en systematisk og målrettet kan arbeide med lidelsen Hertervig Akademisk, 2012. 241 sider

Jakko Seikkula | Åpne samtaler 2. utgave Forfatteren redegjør for teoriene han bygger på, og gjennom eksempler og praktiske råd gir han verktøy for å bruke metoden åpen dialog. Revidert med nye undersøkelser av sosiale nettverk. Universitetsforlaget, 2012. 208 sider

Jan Christophersen | Veivalg Selvledelse i praksis Verktøy for hvordan vi bedre kan ta gode valg og lede oss selv gjennom livet. Bokens idé tok form under forfatterens arbeid med spalten «Veivalg» i A-magasinet i 2011. Spalten skulle veilede lesere i løsning av hverdagstemaer der de sto fast, i opplevde dilemmaer eller valgproblemer. Schibsted, 2012. 314 sider

Inger Emilie Nitter | Den bipolare veien til balanse Psykosene og sinnslidelsene ble et dypdykk i sanser og følelser. Jeg har brukt over 20 år på å bygge opp motet til å stå frem med disse erfaringene, skriver forfatteren. Gjølstad forlag, 2012. 171 sider

Geir Kirkebøen | Hva er intuisjon? Intuisjoner avgjør ofte våre valg. Hvorfor føler vi oss sikre på våre intuisjoner? Kan du stole på magefølelsen din? Når kan vi stole på fagfolks intuisjoner? Hvordan kan vår intuisjon forbedres? Universitetsforlaget, 2012. 156 sider

Terje Halvorsen | Miljøarbeid i institusjoner for utsatte unge Miljøarbeidere trenger faglige innsikter av mange slag. Boken favner bredt og rommer introduksjoner til aktuelle teorier og temaer. Også om å forstå barn og ungdom og praksiser innenfor miljøarbeid. Fagbokforlaget, 2012. 226 sider

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 3, 2013, side

Kommenter denne artikkelen