Du er her

Nevrokognitiv fungering ved anoreksi

Kristin Stedal forsvarte 6. desember 2012 avhandlingen The Neuropsychological Performance of Patients with Anorexia Nervosa for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: kstedal@gmail.com

Stedal presenterer den nevropsykologiske profilen til 155 pasienter med anoreksi, og vurderer pasientenes evne til planlegging, fleksibilitet og hukommelse. I tillegg undersøkes deres strategibruk på en oppgave som krever verbale evner. Resultatene på testene som er inkludert i Ravello Profilen tyder på at gruppens nevrokognitive fungering er tilsvarende normalpopulasjonen, men det kan være undergrupper med kognitive vansker som ikke fanges opp av de inkluderte testene. Konklusjonen er at det er for tidlig å fremme Ravello Profilen som en gullstandard for nevropsykologisk testing av pasienter med anoreksi.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 3, 2013, side

Kommenter denne artikkelen