Du er her

Speilvendt

Et nytt psykologitidsskrift har sett dagens lys.

Første utgave kom i mars. Initiativtakerne er studenter ved Psykologisk Institutt i Oslo. Tidsskriftet Speilvendt deles ut gratis til alle interesserte. Flere enn 27 000 studenter og 7000 tilsatte ved universitetet gir den nystartede publikasjonen et større kundegrunnlag enn mange norske lokalaviser og nisjepublikasjoner.

Redaksjonen legger vekt på å ha et tilgjengelig format. Målet er å vekke interesse for psykologi også utover eget institutt, og å formidle faget på en kreativ måte gjennom korte og interessevekkende tekster ispedd aktuell kunnskap. Ved siden av fagtekster og debattinnlegg inneholder Speilvendt også kreative innslag som tegneserier, dikt og illustrasjoner. Det meste er produsert av studenter, men minst én tekst i hver utgave er skrevet av en fagperson.

De to første utgavene ble trykt i 1000 eksemplar, men dette ser ifølge redaksjonen ut til å være for knapt, da andreutgaven, som kom ut i august, var revet bort to uker etter lansering.

Navnet Speilvendt kommer av en tanke om at psykologi er litt som å lese om seg selv, sier redaktør Serina Fuglestad-Sikveland.

– Men like ofte kjenner vi oss ikke helt igjen. Dette kommer av at forskning oftest baserer seg på gjennomsnittsberegninger – og hvem er egentlig helt gjennomsnittlig? Det fascinerer meg hvor like vi mennesker er, samtidig som vi er så forskjellige, uttaler redaktøren.

Hun avviser noen konkurranse mellom Speilvendt og studenttidsskriftet Impuls ved samme fakultet.

– Impuls har lange tradisjoner, høy kvalitet og tyngre faglige tekster skrevet av fagfolk, mens vi har et lettlest tilgjengelig format hvor mye er studentprodusert, sier Fuglestad-Sikveland.

Speilvendt kan kontaktes på epost serina@speilvendt.no.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 10, 2012, side 980

Kommenter denne artikkelen