Du er her

Mobilbruk

Publisert
5. oktober 2012

FOTO: YAY MICRO

– Når mobilen reduserer samtaletid og oppmerksomt samspill med barnet mange ganger om dagen, stjeler foreldre IQpoeng fra barnet.

Psykolog Magne Raundalen i Bergens Tidende 2.9.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 10, 2012, side

Kommenter denne artikkelen