Du er her

Debattert

Evolusjon og politikk

Evolusjonær psykologi har definitivt livets rett. (?) Men det er åpenbart en arena der det er fort gjort å blande vitenskap med personlig synsing. Fagets integritet kommer til å avhenge av at det tydeliggjøres hva som er vitenskap og hva som er spekulasjon, og at man avklarer fagets forhold til den akselererende høyreekstremismen i Europa.

Markus Lindholm i Morgenbladet 24. august

Markus Lindholms innlegg i Morgenbladet 24. august er en blanding av hersketeknikker og løgner (?). Vi gjør nøyaktig det motsatte av hans påstander om brunfarger og så videre: Vi viser hvordan den revolusjonerende nye kunnskapen om menneskets adferd kan åpne for en ny politikk basert på venstresidens verdier: solidaritet, demokrati, likhet og rettferdighet.

Terje Bongard i Morgenbladet 30. august

Viktigere er det likevel å få vite hva norske evolusjonspsykologer (?) mener om at deres kunnskapsproduksjon trekkes inn i politiserte debatter om raseforskjeller, innvandring og multikulturalisme.

Markus Lindholm i Morgenbladet 7. september

Jeg kjenner ingen biologer som vil hevde annet enn at adferd er et produkt av både arv og miljø. Samtidig har jeg hørt Lindholms argumenter før, særlig enkelte samfunnsvitere prater om genetisk determinisme i et forsøk på å marginalisere biologiens bidrag til forståelsen av mennesket.

Bjørn Grinde i Morgenbladet 14. september

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 10, 2012, side

Kommenter denne artikkelen