Du er her

Debatt

Det norske systemet bør endres. Det er for sterkt preget av et svært forenklet syn på straff, og et forenklet syn på hva utilregnelighet er.

Et viktig og utfordrende tema er satt på dagsorden. Ved Riksadvokatembetet har vi i dag ingen sikre svar, men flere spørsmål.

Fra nå av bør enhver diagnose være fundert på eksplisitte og etterprøvbare kriterier.

22. juli-rettssaken har ført til en intens og viktig debatt om rettspsykiatri. Den er det viktig at også psykologer deltar i.

Til dere som ivrer mest for strakstiltak, reformer og «det psykologiske prinsipp».

Den medisinske modellen har gjort sitt inntog igjen. Diagnosene blir satt – ofte uten en gjensidig drøfting og refleksjon med den det gjelder.

Psykologer burde vært i front på nett.

Helsedirektoratet ser åpenbart ikke at samfunnspsykologien er en spesialitet skapt for å nå Samhandlingsreformens mål, men velger spesialiteter tilpasset spesialisthelsetjenestens individuelle behandlingsperspektiv.

Forskningen om mindfulness er lovende, men en ukritisk adoptering er likevel problematisk sett opp mot et ideal om en evidensbasert praksis.

Mindfulness og zenbuddhistisk psykologi er nå aksepterte begreper blant helsepersonell. Er ikke det bare fint?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 10, 2012, side 990-1008

Kommenter denne artikkelen