Du er her

Medisinér mer

Publisert
5. oktober 2012

Professor Fanny Duckert ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo har god erfaring med legemiddelbehandling. […]

– Det er en relativt lav bevissthet når det gjelder bruk av medikamenter i rusbehandling – både blant leger og psykologer.

Dagens Medisin 13.9.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 10, 2012, side

Kommenter denne artikkelen