Du er her

Forskingsnotiser

En ADHD-diagnose påvirker barns identitet og de sosiale relasjonene i familien, og medisinene gir bivirkninger.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 10, 2012, side 1009

Kommenter denne artikkelen