Du er her

Erfarne terapeuter

Hanne Weie Oddli forsvarte 3. mai 2012 avhandlingen Technical aspects in the initial alliance formation. Qualitative analyses of experienced therapists’ behavior and post-treatment reflections for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo. Kontakt: hannwo@online.no

Studien viser at erfarne terapeuter tilpasser seg klientene på en åpen, nysgjerrig og oppmerksom måte. I stedet for å jobbe med kartleggingsverktøy, diagnoser og tydelige planer, søker de sammensatte beskrivelser av klientenes følelser, historie, relasjoner og livssituasjon. De legger vekt på klientenes egne framstillinger og syn på hva som kan gi positiv endring, men tilbyr også ny forståelse og nye løsningsstrategier. Funnene utfordrer synet på psykoterapi som målrettet klinisk praksis med uttalte planer og standardiserte metoder. Evaluering og kvalitetssikring av klinisk praksis bør bedre vareta at terapi er et individuelt tilpasset samarbeidsprosjekt, understreker Oddli.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 10, 2012, side

Kommenter denne artikkelen