Du er her

Spør ikke om overgrep

Publisert
5. oktober 2012

Undersøkelser viser at halvparten av alle voksne med psykiske lidelser har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold som barn.

– Seksuelle overgrep er nesten et ikketema i store deler av det psykiske helsevernet, sier Arne Blindheim, psykolog ved Senter for Krisepsykologi i Bergen. […] Pasienter diagnostiseres med ADHD, bipolar lidelse og andre psykiatriske diagnoser, uten at seksuelle overgrep, psykisk og fysisk vold og neglisjering er en del av historien. Dermed blir ikke det en del av terapibildet heller.

– Jeg erfarer det samme i min praksis. Mange pasienter har fått behandling av det psykiske helsevernet, men aldri blitt spurt om overgrep. Personen som blir eller har blitt utsatt for det snakker ikke om det, og familien later ofte som om det ikke har skjedd. Samfunnet, inkludert deler av psykisk helsevern, skyver det bort, sier psykologen.

Bergens Tidende 8.9.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 10, 2012, side

Kommenter denne artikkelen