Du er her

Oppsigelse under foreldrepermisjon?

Publisert
5. oktober 2012

Jeg har termin om en måneds tid og skal derfor snart ut i foreldrepermisjon. Jeg er fast ansatt på en privat behandlingsinstitusjon og har nettopp hørt rykter om at arbeidsplassen skal legges ned i løpet av det nærmeste året. Kan de si meg opp mens jeg er i foreldrepermisjon?

Bekymret

Utgangspunktet er at du kan sies opp mens du er i foreldrepermisjon. Det er imidlertid slik at oppsigelsesfristen ikke begynner å løpe før etter tilbakekomst fra permisjon. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-9. Har du for eksempel tre måneders oppsigelsestid, vil du har krav på tre måneders lønn etter det tidspunktet du i utgangspunktet skulle kommet tilbake i jobb. Dette gjelder kun det første året etter fødsel, det vil si i den perioden foreldrene mottar foreldrepenger (80 % eller 100 %). Etter denne perioden gjelder ikke arbeidsmiljøloven § 15-9.

E.E.E.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 10, 2012, side

Kommenter denne artikkelen