Du er her

Boknytt

Asbjørn Kärki Ulvestad & og Freja Ulvestad Kärki (red.) | Flerstemt veiledning Fører veiledning til bedre jobbutførelse og motvirker den utbrenthet? Bidrar veilederne til å sementere gårsdagens praksis? Vedtatte sannheter diskuteres. Innblikk i ny forskning. Gyldendal Akademisk, 2012. 374 sider

Sigmund Karterud | Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G) Gruppeterapi for pasienter med betydelige personlighetsproblemer. Hovedprinsippene for mentaliseringsbasert gruppeterapi, ledsaget av kliniske vignetter og beskrivelser av spesifikke intervensjoner. Gyldendal Akademisk, 2012. 260 sider

Eili Knudsen Ingnes & Helle Kleive | I møte med unge overgripere Hva er et seksuelt overgrep? Hva vet vi om den unge overgriperen? Hvilke instanser skal involveres? Hvilke tiltak er hensiktsmessige? Hva er et godt behandlingsopplegg? Hva sier norsk lov? Gyldendal, 2011. 133 sider

Stein Opjordsmoen Ilner | Akuttpsykiatri Utredning, akuttbehandling og langsiktig strategi for å hindre tilbakefall gjennomgås på bakgrunn av nyere forskningsresultater og klinisk erfaring. Gyldendal, 2012. 220 sider

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 10, 2012, side

Kommenter denne artikkelen