Du er her

Time hos psykologlærling

Publisert
5. oktober 2012

Ved psykologstudiet i Oslo tilbyr sisteårs-studenter korttidsterapi under kyndig veiledning. Universitetslektor Guro Øiestad inviterer fagfeller og leger til fast samarbeid om å henvise egnede klienter. […] Selv om det ikke er snakk om fullbefarne psykologer med autorisasjon, mener Øiestad man skal lete lenge etter mer dedikerte terapeuter. […]

Øiestad sier hun er ute etter pasienter som kan hjelpes til bevegelse i løpet av et kort terapiforløp.

psykologforeningen.no 12.8.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 10, 2012, side

Kommenter denne artikkelen