Du er her

Rettspsykiatri

Publisert
5. oktober 2012

I Klassekampen tirsdag 28. august gjorde professor Einar Kringlen rent bord.

Han avviste behovet for spesialisering, rettspsykiatriske klinikker og sikkerhetspsykiatriske avdelinger. Kanskje vi skulle fjerne andre spesialiserte avdelinger som avdeling for personlighetsforstyrrelser og spiseforstyrrelser også? Mener virkelig Kringlen at om bare psykiaterne blir bedre så vil alt løse seg, eller har jeg misforstått? Samtidig feiet han, slik jeg tolket det, vekk psykologene fra rettspsykiatrien ved å uttale at: «Psykologer oppnevnes ofte som sakkyndige i retten når det gjelder barnesaker, men sjelden i alvorlige rettssaker der psykiske lidelser ofte må differensieres fra somatiske lidelser. Her kan det være nødvendig med den medisinske kompetanse psykiatrien besitter.» Pussig, men fra de studier jeg har foretatt om rettspsykiatriske undersøkelser er det sjelden de norske rettspsykiaterne foretar noen som helst somatisk eller kroppslig utredning av observanden.

Psykolog Pål Grøndahl i Morgenbladet 7.9.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 10, 2012, side

Kommenter denne artikkelen